Bir inanç sonucu, tabiattaki kuvvetlerin yardımları ile istenilen şeyleri elde etmek için yapılan birtakım sihri işlerdir. Büyüler, çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçildiğinde devam eden gelenek ve inanıştır. Müslüman ve Hristiyan topluluklarında büyü diye gösterilen bir çok hareketlerin aynına ve benzerlerine başka dinlerde rastlanması bu sebeptendir.

Aşk büyülerinden birisine örnek verecek olursak; eski bir at nalının üzerine sevmesi istenilen kişinin adı ve Ayetülkürsü suresi yazılır. Küllü bir ateşin dibine nal yerleştirilir, yalnız bu ateş hiç sönmeyecektir. Ancak ateş yandığı sürece o kişinin aşkı devam edecektir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir