27. Ekim 2011 · Write a comment · Categories: Bilgi

Atatürk’ün hayatı(özet)

atatürkAtatürk 1881 yılında Selanikte  doğu.Annesi  Zübeyde hanım babası Ali Rıza Efendidir.Atatürk çok küçük yaşta babasını kaybetti.Babasını kaybetmesinin üzerine ilk okulunu Selanikte şemsi efendi ilköğretim okulanda okudu.Öğrenimini Selanikte askeri rüştiyesi(ortaokul) ve Manastır askeri idadisini(lise)öğrenimini sürdürdü.1899 girdiği İstanbul Harbiye mektebini 1902 yılında piyade teğmeni rütbesiyle,Harp akademisinide 1905’te Kurmay yüzbaşı rütbesiyle bitirdi.

Mustafa kemal 1905 şamda 5. ordu ,1907 Makedonyada 3. ordu’da görevlendirildi.Manastır ve selanikte görevli iken 1909 istanbulaki (31 Mart olayı) ayaklanasını bastırmak için görev aldı ve ayaklanmayı kısa sürede başarıyla bastırdı.Arnavutluk isyanını bastırma görevine katıldı.1911’de İtayanın tlabrusgarba asker çıkarası üzerine Tobruk’a gönderildi.Tobruk ve Derne’de Türk kuvvetlerini başarıyla yönetmesinin arından 1912-1913 yılarında balkan savaşına katıldı.Edirneyi Bulgaristandan geri alan kol Orduda görev yaptı.19163-1915 yılarında sofyada ateşa olarak yer aldı.Birinci Dünya Savaşı’nda, 1915’te, 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşı’na katıldı. Gelibolu’da düşman saldırılarını başarı ile durdurdu; “Anafartalar Kahramanı” olarak ün kazandı.

1916 yılında doğu cephesine atandı ve generalliğe yükseldi.Rus saldırılarını durduran Mustafa Kemal Muş Ve bingölü geri aldı.1917 de Suriye ve Filistinde 7. ordu komutanlığına atandı.Aynı yıl veliaht Vahdettin ile Almanya’ya gitti.

Alman Genel Karargahı ve Alman savaş cephelerinde incelemeler yaptı. 1918’de yeniden görevlendirildiği Suriye cephesinde 7. Ordu Komutanı iken, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a geldi. Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak amacını gizli tutarak, Ordu Müfettişliği görevi ile İstanbul’dan ayrıldı.

Karadeniz yoluyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni yayımladı. Türk milletine, “Vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, azim ve kararlılıkla vatanın kurtarılması için Sivas’ta bir kongre toplanacağını” bildirdi. Ayrıca Osmanlı Hükûmeti’nin verdiği görevden ve askerlikten istifa ederek 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da, 4 Eylül 1919’da Sivas’ta toplanan kongrelerin başkanlığını yaptı.

Bu kongrelerde, “Düşman işgaline karşı milletin vatanı savunacağı, bu amaçla geçici bir hükûmetin kurulacağı ve bir milli meclisin toplanacağı, manda ve himayenin kabul edilmeyeceği” kararları alındı ve açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onun çabalarıyla 23 Nisan 1920’de Ankara’da tarihi görevine başladı; Mustafa Kemal, Meclis ve Hükümet Başkanı seçildi. Osmanlı Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması’nı Türk milletinin kabul etmediğini dünyaya duyurdu.

İtilaf devletlerinin yardımıyla İzmiri işgal eden Yunan kuvvettlerinin ilerlemesi 1921 birinci ve ikinci inönü savaşlarıyla durduruldu.23 Ağustos 1921 de yenien saldırıya geçen Yunan kuvvetleri bozguna uğratılarak Başkomutan Mustafa Kemalin yönettiği Türk ordusu Sakarya meydan savaşını zaferle kazandı.

22 gün geceli gündüzlü süren bu savaşta Yunan Ordusu ağır kayıplara uğratıldı. Bu zafer nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal’e a€˜Mareşal’ rütbesi ve ‘Gazi’ unvanı verildi. Türk Ordusu, vatanı düşman işgalinden kurtarmak için 26 Ağustos 1922’de karşı saldırıya başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın yönettiği Başkomutan Meydan Savaşı’nda (30 Ağustos 1922) Türk Ordusu Yunan Ordusu’nun büyük kısmını yok etti. Bozguna uğrayarak kaçan düşman kuvvetlerini izleyen Türk Ordusu 9 Eylül 1922’de İzmir’e girdi. 11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı ve İtilaf Devletleri işgal ettikleri Türk topraklarından çekildiler.

Kurtuluş Savaşı ardından TBMM tarafından 29 Ekim 1923 te Cumhuriyet ilan edilirken Mustafa Kemalde Cumhurbaşkanı seçildi.1938 ölümüne dek Cumhurbaşkanlığını 4 kez üst üste sürdürmeyi devam ettirdi.

Mustafa Kemal’e, 24.11.1934 günlü, 2587 sayılı kanunla Atatürk soyadı verildi ve bu soyadının başkaları tarafından kullanılması yasaklandı.

Mustafa Kemal Atatürk, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın etkilerini hafifletmek ve ülkenin kalkınmasını hızlandırmak amacı ile 1933’te Beş Yıllık Sanayi Planı’nı başlattı. Aynı dönemde dış politikada da önemli adımlar atıldı; Milletler Cemiyeti’ne girilmesi (1932), Balkan Antantı’nın imzalanması (1934), Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936) ve Sadabat Paktı (1937) gibi girişimler Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada etkili bir aktör olarak öne çıkmasına katkıda bulundu. Atatürk, Hatay’ın anavatana katılması için yoğun bir diplomatik çaba sarf etti ve onun bu amacı, vefatının ardından 1939 yılında gerçekleşti.

Atatürk, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’nı başarı ile yöneten bir komutan değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimler ile de dahi bir devlet adamı idi. 57 yıl süren yaşamının büyük kısmında, milletinin ve vatanının bağımsızlığı ve mutluluğu için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, cesur ve unutulmaz önderi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de aramızdan ayrıldı.

Türkiyenin Gruru MUSTAFA KEMAL ATATÜRK…

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*