Ülkemizde diğer gelişmiş ülkelere oranla düşük seviyelerde olan eğitim insanlarımızı çoğu zaman madur duruma düşürmüş olmakla birlikte gelişmemizi ve medeniyetler seviyesine ulaşmamızı büyük oranda engellemektedir.

İnsanlarımız eğitim eksikliği nedeniyle bir çok konuya uzak kalmakta bu konular hakkında fikir yüretememekte ve başkalarının düşüncelerine istemedende olsa mahkum kalmaktadır, buda seçeneklerin azalmasına bazı kişilerin öne attığı fikirlerin doğru veya yanlış desteklenmesine , yeni tercih ve olanakların sağlanamamasına yani tek yönlü bir gidişhata yöneltmektedir insanlarımızı.Eğitim sadece okumak değildir eğitim insanın kendisini ülke şartlarında gerektiği gibi geliştirmesi ve bu şartlara göre kendini donatmasıdır. İnsanlarımızın büyük bir kısmı bundan uzak kalmakta ve tabiri caizse çoğu konuya Fransız kalmaktadır. Bunun en basit örneğini ülkemizde yapılan genel ve yerel seçimlerde görmekteyiz ülkemiz demokratik bir ülkedir ve her insan kendi düşüncelerinde belirlediği bir siyasi partiyi ülkenin başında görmek ister ve bunun için o partiyi  destekler, fakat bu partiyi insanlarımızın hangi düşüncelerle desteklediği çok önemlidir iyi bir gözlemcinin bunu görmesinde hiç bir sıkıntı yoktur çünkü herşey hayet ortada ve açık insanlarımızın çoğu ailesinin desteklediği , başkalarının baskısı , kendilerine yapılan yardımlar , sonu olmayan vaatler ve çeşitli dalavereler sonucu oy atmakta daha sonrada iş işten geçtikten sonra çeşitli konularda ülkeyi yönetenlere sitemlerde bulunmaktadırlar. Oysaki herkesin kendi düşüncesi ve kullanabileceği bir aklı var işte işin eğitim kısmı burda ortaya çıkıyor insanlar kendi eğitimsizliklerinden dolayı düşünme karşılaştırma olaylarında zayıf kalıp yanlış kararlar veriyor ve sonra bunun zararlarını görebiliyor yukarıdaki misalde olduğu gibi oysaki iyi bir eğitime sahip kişi konu hakkında sağlam bir bilgiye sahip olup bi karar veririr ve verdiği kararın arkasındadır çünkü bu onun şahsi görüşüdür başkalarının değil.

Sonuç olarak sadece bir örnekle bile eğitimli insanla eğitimsiz insan arasındaki fark ortaya çıkar  bu belki ülkemizde ve yaşantımızda sayısızca çoğaltılabilir. Geldiğimiz bu noktada eğitimin önemi gerceçten çok yüksektir her insanın bunu anlaması ve kendini geliştirmesi gerekmektedir en azından başkalarının fikirlerine hapis olmamak için eğitimin zamanı ve yaşı yoktur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir